ID3 0 ÿî AdobedÀ ÿÛ„ ÿÀ € € ÿÄÇ ! 1Q 7Aaq‘"Rr’³t”´ÔU ¡±‚²Ò3S 5u2Bb¢#sÓV C„ Á$ƒ“%ácÃ4DTE 1 !AQa ‘± 2r4 qÁÑ"RÒ3 ¡áðBb #ñ‚’¢Cc ÿÚ ?Ê€ ³fÈ‹~› ÿYÿ-† w±ÊÙ¼©âmÜžš¬­Vñ! èZ Õo 4AªÞ$ ˆ5[Ä€Ñ «x Õo D ­âA¤Ñ «x Õo D ­âBºM j·‰ ¢ Vñ ÒhƒU¼H j·‰ Õo D ­â@hƒU¼H4š Õo D ­âB¦ˆjÝ’E

U+0130, İ, c4 b0, LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE. U+0131, ı, c4 b1, LATIN SMALL LETTER DOTLESS I. U+0132, IJ, c4 b2, LATIN CAPITAL  Category, Uppercase Letter. Block, Latin Extended-A. HTML Entity (Decimal), &# 304; c. HTML Entity (Hexadecimal), İ c. URL Escape Code, %C4%B0 c  3 Feb 2016 How To Edit Your C4 Code -Found By AmitKilo 1080p 60FPS ! Maps of your code. The C4 model was created as a way to help software development teams describe and communicate software architecture, both during up- 

G b0[)X 4:#Ý M >&>/>' ¤6ä$Î ¦ \3ã 6ä$Î ¦ b * j c6ä$Î ¦ * @ M [ 6 G \ >&>0>' ¤6ä$Î ¦ \3ã 6ä$Î ¦ b% $× @ M [ 6 ? j c/õ ö M v b [ 6 G \ >&>1>' ¤6ä$Î ¦ æ \3ã 6ä$Î ¦ æ b8 ' b 0£ @ S8o _0d M 8 ' [ 6 G \ >&>2>' ¤6ä$Î ¦ / W S ¥ ? }2s'ì K Z3ã 6ä$Î ¦ %T m M ¥ r [ b 6ë @>/>. º è Æ [ 6 G \ >& p0d 6ä$Î ¦ b ö =>' '¨>2 ² 6ä$Î ¦ * c p0d 6ä$Î ¦ / > :

ID3 )TDAT ÿþ2307TYER ÿþ2020TLAN ÿþDEUTALB9 ÿþAKTUELLE KULTUR UND POLITIKTIT2ƒ ÿþ"Mütter machen Porno" auf Sat.1: Gelungene Sexucation? (Podcast)COMMV ENGþÿÿþDe 53ž–ÍÎk‚YhÑYM\—PCѵ©$Ò)Cû 5íЬ·, ô ‡b0" ÓX§ ü*F 9 å‘dåöG‡ Ø5 2 I$Úi)@ª© u¦¤cR„Ê÷¯4^èò"¥ Ò Þ÷Qöãâ«Tç`ë|Ø°¸ ¾ jï v×´ºËÁ‰[ »Ê¨- rýÂ8… c-ªÔHî1|1È‹Â Ø. ã Ì9MáZ؆ «EƒÌV'–¢à艑 O6‹ Y XS[Uj YŠŠÌª¡ŽËW ¾0 éåõ RÞID‘ ÜónŠÝÌy¦K±vx œúhþ}ßHB iI>uM {§zÕ$»} ¡_¡®îЈƒ(S¸ !&ÛO(ÆèY̬³'”~›¹—?†] ÿ0 9S W··ãç‰× ö“—ìÈPÿû” Ö qMZ9æ*XZ*«J 83¢ 7Ò !yä|“ ²"SfÉËHѳ · ow c4 ª"ºSMžW ’IëqÖ¢¾ > Ó XS`a ù?uG£æ†^9— Ò)P ²Šk”G“("5#=ñ Ç¥È+B žªŒ pu )ÒUÍ Ã°Žzd ÝÌ}‚¤HŸÇ@½Pêf ™Vw0‡jÁÜ.obw$„ŸýÈÁ›?‚Œ”°s— á×}€å}ºûõœöþÿÿ$„R¨¦Ê.æ‹ñ¥wãÀ" Ú¤¯Ó OüÈ;¦Ò¾–“ M`ÿû” š€ ¸@ÛÑB (\ÅË}0à K oF eé_£®tà |(æpƒ Øc9;­wÎÇ"ù ýã!dÆf§ +ùôĹ ÊžDu~ÞæGƒPRDª 9/s\½•>€‘@P A.e zôµ 6%…aF·¨?–ÆWüȘZÞZCNÙn_ h » ESªël»PP19›®E~^]Óm'Ù

ID3 )TDAT ÿþ2307TYER ÿþ2020TLAN ÿþDEUTALB9 ÿþAKTUELLE KULTUR UND POLITIKTIT2ƒ ÿþ"Mütter machen Porno" auf Sat.1: Gelungene Sexucation? (Podcast)COMMV ENGþÿÿþDe

â·bä¢;‘ æT›¢ó}øº€³ öŸ Ä“!{ó7àÈ Þ "¼‰=š„R´}Cû@h õs ¼“qx®üÆâ-óv` œUI_&6ÐT Üĸ ϼR Ä ` Æ/5Û˜G‹’Ø h Ç´€×¹’ªîª “ ~¦,Dn €{\P}à ®Æ ø P‚Ä {þ`ý®0Å€7 q &Í P _0§&¼ˆ ;ó ! ì íÐþ’! 1;I`÷& ß¼ €¨§â Àî. ÌÀv„µy•†¿ o±dB ï ë籈I "¾"¶Q»õ °²íª£+É”sG™Ke,ÄŽÒ·È ‹ S»–¿iA Kod stanovnika islamske veroispovesti taj termin označava prestupnike u zakonu. Pored toga, termin Harambaša u Kraljevini Srbiji i Vojvodini nije deo lokalne epske književnosti kod Srba. Samo Vuk Karadžić koji je do 1804 godine bio lični pisar jednog od vođa prvog srpskog ustanka, Đorđa Ćurčije. =C4=B0=C5=9Fte o d=C3=B6rt ter=C3=B6rist! Yol keserken g=C3=B6r=C3=BCnt=C3= =BClenmi=C5=9Fti TUNCEL=C4=B0, (DHA) 28.11.2017 - 11:= 31 | Son G=C3=BCncelleme: 28.= 11.2017 - 12:12. TER=C3=96R =C3=B6rg=C3=BCt=C3=BC PKK=E2=80=99n=C4=B1n T=C3=BCrkiye s= =C4=B1n=C4=B1rlar=C4=B1 i=C3=A7indeki en etkili isimlerinden biri olan, Kan= dil=E2=80=99de y=C4=B1llarca =C3=B6zel e=C4…